Wo keyi shuo yi diandian zhongwen

12 Sep

Women you san ge haizi.  Women mang. Wyatt xihuan da banggiu. Seth xihuan da qugungiu. Nimen xihuan xuexiao.
Women zhoumo qule mutianyu (a part of the great wall). Women na The Schoolhouse chile. Women zai Happy Picking zhaile pingguo, taozi, lizi, he li.
Hen hao!

Here are some pictures to help you, lol;)
image

image
image

image
image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: